Fitnesa Mācību Centrs
Tavs ceļš uz profesionālo izglītību!

Apmācības programmas, kursi, kvalifikācijas celšanas semināri:
sporta speciālistiem, treneriem, kā arī visiem, kuri ir ieinteresēti apgūt prasmes trenažieru zālē ar spēju strādāt par fitnesa instruktoru

Labākais Fitnesa Mācību Centrs Latgalē!

Vari mācīties arī online – lekcijas Tev būs pieejamas arī video formātā!
Jūs varat pieteikties apmācībām jebkurā dienā.

Fitnesa Pamati

Licences Nr. 508
59 stundas

Sporta Trenera "C" Kategorija Fitnesa

Licences Nr. P-17002
320 stundas

Resertifikācija


60 stundas

Mācību Programmas

Fitnesa Mācību Centrs

Programmas apjoms: 320 stundas
Mācību sākums: no 2021. gada 19. februāra
Mācību laiks: sestdienās un svētdienās – plkst. 9:00-15:00
Mācību vieta: Mihoelsa 47, Daugavpils, prakse: Rīgas iela 22A, Daugavpils
Izglītība: Vismaz vidējā izglītība
Mācību maksa – 158 EUR/mēnesī, maksājot 5 daļās (bez procentiem) vai 790 EUR, maksājot vienreiz – uzsākot mācības
Programmas akreditācijas lapas Nr. AI 12613
Licences Nr: P-17002

Apgūstot programmu un nokārtojot sertifikācijas eksāmenu, tiek piešķirts C kategorijas sporta speciālista sertifikāts, kas dod tiesības vadīt sporta treniņus (nodarbības), veikt izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā.

Ir iespēja mācīties online!

Programmas apjoms: 59 stundas
Mācību sākums: no 2021. gada 27. februāra
Mācību laiks: 9:00-15:00
Mācību vieta: Mihoelsa 47, Daugavpils
Izglītība: Vidējā izglītība
Mācību maksa – 200 EUR, maksājot vienreiz – uzsākot mācības
Licence: Nr.508

Fitnesa Mācību Centrs piedāvā apmācību “Fitnesa Pamati” (59 stundas).

Kam: priekš tiem, kas dzīvo ar lielu vēlmi strādāt fitnesa industrijā trenažieru zāles instruktora amatā.

Apraksts: apmācību procesā tiek pasniegta anatomija, fizioloģija, biomehānika, fitnesa treniņa teorija un metodika, spēka vingrinājumu izpildīšanas tehnika ar brīvu svaru un uz trenažieriem, galvenie treniņu principi un treniņu procesa periodizācija.

Programmas apjoms: 60 stundas
Vieta: Mihoelsa 47, Daugavpils

Resertifikācija – sertifikāta atkārtota izsniegšana bez sertifikāta eksāmena kārtošanas. Sporta speciālists, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām vai piektajā gadā pēc diploma iegūšanas augstākajā pedagoģiskajā izglītībā sporta studiju programmā jāveic resertifikācija.

Kā Kļūt par Treneri?

Apskati soļus, kas Tev būs jāveic, lai uzsāktu veiksmīgu trenera karjeru!

1. Piesakies mācībām Fitnesa Mācību Centrā

2. Paraksti mācību līgumu

3. Uzsāc mācības un turpini tās
5 mēnešus

4. Apgūsti nepieciešamos priekšmetus

5. Nokārto ieskaites un noslēguma eksāmenu

6. Saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību

7. Saņem atzinumu no sporta veida atzītās federācijas par atbilstību sporta veida prasībām

8. Saņem C kategorijas trenera sertifikātu

Strādā par treneri!!!

Misija, Pamatmērķi, Mācību Vide

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Fitnesa Mācību Centrs” nodarbojas ar jaunu sporta speciālistu sagatavošanu, nodrošināšanu ar sistematizētām zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas sporta interešu izglītības programmu vai profesionālās pilnveides sporta izglītības programmu īstenošanai, radot iespēju turpmāk iegūt sporta speciālista profesionālo kvalifikāciju, un rosināt turpināt tālākizglītību sporta jomā.

Fitnesa Mācību Centra darbības pamatmērķi ir sniegt nepieciešamās zināšanas sporta speciālistu sagatavošanai un sagatavot kvalificētus sporta speciālistus, kas būs konkurētspējīgi darba tirgū.

Studiju procesā mēs izmantojam mūsdienīgas izglītības tehnoloģijas. Pamatā tās ir lekcijas un nodarbības, semināri, prakse un konsultācijas. Studijās tiek veicinātas aktīvās mācību metodes, kas ļauj apvienot iegūtās teorētiskās zināšanas ar praktiskajām iemaņām.

Mācības notiek mūsdienīgā un tehniski labi iekārtotā vidē, modernās un pievilcīgās auditorijās Daugavpils pilsētas centrā: prakse – Rīgas iela 22A un teorētiskās nodarbības Mihoelsa iela 47.

Pēc izglītības iestādes absolvēšanas, audzēkņiem ir iespēja strādāt par sporta treneriem.

Vēlies Mācīties Fitnesa Mācību Centrā?

Aizpildi pieteikuma anketu un būsi soli tuvāk mācībām!

Fitnesa Mācību Centra akreditācija, licence un reģistrācijas apliecība

Licence ir obligāts priekšnoteikums, lai mācību iestāde varētu sākt īstenot izglītības programmu. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu vai anulēšanu pieņem Izglītības un zinātnes ministrijas augstskolu darbības licencēšanas komisija.

Akreditācija notiek saskaņā ar MK apstiprinātiem akreditācijas noteikumiem, un to organizē IZM. Lēmumu par studiju programmu akreditāciju pieņem ar izglītības un zinātnes ministra rīkojumu izveidota Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisija (AIPAK), bet lēmumu par augstskolas akreditāciju – Saeimas apstiprināta Augstākās izglītības padome (AIP).

Lai saņemtu valsts atzītu izglītības dokumentu, augstākajai mācību iestādei un studiju programmai ir jābūt akreditētai.

Akreditācijas lapas Nr. AI 12613

Akreditācijas derīguma termiņš – 12.09.2021

Mācībspēki

Profesionāla, augsti kvalificētu un sertificētu speciālistu komanda

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un sporta skolotāja kvalifikācija, profesionālais maģistra grads sabiedrības pārvaldē un iestāžu vadītāja kvalifikācija
Dmitrijs Morderers
Vadītājs
Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Andris Gorskis
Pasniedzējs
Profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnēs
Latvijas čempions fitnesa aerobikā
Pasaules un Eiropas čempions fitnesa aerobikā
Fitness World Aerobic Championship uzvārētājs
Viktors Šarko
Pasniedzējs
Kvalificēts fitnesa treneris.
Maģistru grāds naturopātiskā medicīnā
Viņai tika piešķirta Nikolaja Kopernika medaļa par sasniegumiem profesionālajā darbībā cilvēku labā.
Julija Kukina
Pasniedzēja

Galerija

Fitnesa Mācību Centra Galerija

Atsauksmes par Apmācību

Atsauksmes par apmācību Fitnesa Mācību Centrā

Labākais apliecinājums mūsu darbam ir mūsu absolventu novērtējums!

Sāciet savu karjeru fitnesa jomā
jau šodien!

C kategorijas sporta speciālistu programma paredzēta sporta speciālistiem un citiem interesentiem, kuriem nav augstākās izglītības sportā, bet kuri vēlas uzsākt vai turpināt darbu par sporta treneri

Pieteikties Mācībām

Fitnesa Mācību Centra Pieteikuma anketa

Aizpildiet formu un mēs sazināsimies ar Jums!

Kontakti

SIA “Fitnesa Mācību Centrs”

Reģ.Nr. 41503089173

Juridiskā adrese: Krimuldas iela 52, Daugavpils, LV-5417

Banka: AS Citadele Banka

Konts: LV81PARX 0023 3691 2000 1

Fitnesa Mācību Centrs - kopā mēs varam palīdzēt īstenot Jūsu sapņus!!!

Pieteikties Mācībām
Fitnesa Mācību Centrs: info@fitnesamacibucentrs.lv +371 26 823 143